Jedną z częściej komentowanych zmian, jakie proponuje ustawa, jest minimalny współczynnika miejsc postojowych tj. 1,5 na mieszkanie, jakie inwestor będzie musiał zagwarantować mieszkańcom. Jego wprowadzenie może spowodować uniemożliwienie realizacji wielu inwestycji, jak oceniają eksperci, z uwagi na kwestie techniczne czy ekonomiczne, a jego wprowadzenie - w ich ocenie - jest absurdem w dobie ograniczania ilości samochodów w miastach.

- Ustawa jednak także określa minimalny współczynnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25 proc. (12,5 proc. w przypadku zabudowy śródmiejskiej), przy czym min. 50 proc. tego terenu ma stanowić ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Ponadto określa minimalny udział powierzchni handlowej lub usługowej, jaką można realizować w ramach inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej na nie mniej niż 5 proc.- zauważa adwokat Maciej Górski, założyciel kancelarii GPLF Górski & Partners Law Firm.

Negatywnie oceniane przepisy dotyczą vacatio legis tej ustawy. Ponadto jak zauważa mecenas Górski, nowelizacja, która ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, będzie dotyczyć projektów będących w trakcie przygotowania, czyli będących przed złożeniem wniosku o podjęcie uchwały lokalizacyjnej.

- Tymczasem przygotowanie wniosku generuje wysokie koszty idące w setki tysięcy złotych, a niezależnie od tego wprowadzane zmiany niewątpliwie będą miały wpływ na decyzje biznesowe, co do angażowania się przez inwestora w dany projekt. Dlatego niezależnie od apeli o zmiany przez wykreślenie minimalnego współczynnika miejsc postojowych należy także zaapelować o zmianę w zakresie vacatio legis, aby rynek mógł się dostosować do proponowanych zmian, a także, aby dotychczasowa praca i koszty przygotowania wniosków o uchwały lokalizacyjne nie poszły na marne – uważa mecenas Maciej Górski.

Zmiany przepisów pojawiły się w pakiecie deregulacyjnym ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z września 2022r. Projekt wniosła Komisja Nadzwyczajna Sejmu do spraw regulacji.