W czwartek składam wizytę w Budapeszcie na zaproszenie węgierskiego ministra spraw zagranicznych i handlu Pétera Szíjjártó, z którym będę rozmawiać na temat stosunków gospodarczych z krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4). Wielka Brytania i kraje V4 są od dawna naturalnymi przyjaciółmi. Londyn zawsze był i nadal będzie sojusznikiem wspierającym Republikę Czeską, Węgry, Polskę oraz Słowację. Dlatego spotykam się z ministrami krajów Grupy Wyszehradzkiej z myślą o wzmocnieniu więzi gospodarczych pomiędzy naszymi krajami i by zapewnić sojuszników, że po wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania pozostanie solidnym przyjacielem Europy Środkowej.

Partnerstwo w biznesie

Poziom relacji ekonomicznych pomiędzy Wielką Brytanią a krajami V4 można mierzyć wartością wymiany handlowej, która wynosi ponad 31 mld funtów rocznie. Do Wielkiej Brytanii trafia na przykład prawie 10 proc. całego słowackiego eksportu pojazdów. Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski, a firmy brytyjskie, jak Rolls-Royce i BP, prowadzą szeroko zakrojoną działalność w Republice Czeskiej i na Węgrzech. W ostatnich dziesięcioleciach firmy brytyjskie znalazły w firmach z Europy Środkowej zaufanych partnerów, z którymi nawiązały silne więzi gospodarcze.

Jako minister gospodarki i finansów Wielkiej Brytanii doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważny jest wolny handel. I jak ważne jest, by proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przebiegał płynnie. Chcemy ustalenia ograniczonego w czasie okresu przejściowego, by zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, mogli czuć się pewnie. Zawsze byliśmy narodem handlowym, przyjaznym dla biznesu i nasze wyjście z Unii Europejskiej tego nie zmieni.

Swobody obywateli

Naszą przyjaźń można również mierzyć przepływem osób. W Wielkiej Brytanii mieszka około 1,2 mln obywateli krajów V4 – Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji i Polski. Rząd brytyjski pragnie uregulować ich sytuacje prawną jako obywateli Unii żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii. Przedłożyliśmy już w Brukseli zarys uczciwej i poważnej oferty. Zależy nam na jak najszybszym osiągnięciu porozumienia w sprawie obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Unii. Są oni częścią życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego naszych krajów i chcemy mieć pewność, że zakres ich swobód pozostanie niezmieniony.

Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu stawiać czoła czekającym ją wyzwaniom. Będzie to robić z przekonaniem oraz będzie w pełni zaangażowana w proces osiągnięcia porozumienia leżącego w najlepszym interesie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W 2009 r. zadłużenie rządu brytyjskiego było najwyższe od czasów wojny, a bezrobocie wynosiło prawie 8 proc. Od tego czasu obniżyliśmy deficyt o dwie trzecie, stworzyliśmy 2,9 miliona miejsc pracy, a stopa zatrudnienia jest aktualnie najwyższa w historii.

Dalsza współpraca

Dlatego po opuszczeniu Unii Europejskiej w marcu 2019 r. pozostaniemy naprawdę solidnym przyjacielem Europy Środkowej. Będziemy nadal stawiać czoła wspólnym wyzwaniom i kontynuować współpracę w ważnych kwestiach, takich jak nielegalna migracja czy reformy gospodarcze. W ramach głębokiego partnerstwa z Unią Europejską w kwestii bezpieczeństwa, Wielka Brytania będzie także oferowała swe wsparcie w wojskowych operacjach unijnych, współpracowała przy sankcjach i uzgadniała wspólne stanowiska w zakresie polityki zagranicznej oraz w ramach międzynarodowych programów wsparcia. W interesie nas wszystkich leży wspólne działanie na rzecz zapewnienia wzrostu naszych gospodarek. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo, które dało mieszkańcom naszych krajów tak wiele, uda nam się pogłębić. ©?

Philip Hammond jest sekretarzem skarbu Wielkiej Brytanii. Nadzoruje skarbową i monetarną politykę w rządzie Theresy May. Jest politykiem Partii Konserwatywnej. Był ministrem transportu (2010–2011), ministrem obrony narodowej (2011–2014) oraz ministrem spraw zagranicznych (2014–2016) w gabinecie Davida Camerona