Jej wskaźnik cen odnotowujący comiesięczne zmiany koszyka zbóż, nasion roślin oleistych, nabiału, mięsa i cukru wyniósł średnio 107,5 pkt wobec 105,2 w listopadzie. W całym 2020 roku wskaźnik wyniósł 97,9 pkt, najwięcej od 3 lat i o 3,1 proc. więcej niż w 2019 r. W dalszym ciągu był jednak o ponad 25 proc. mniejszy niż w rekordowym 2011 r. — pisze Reuter.

Ceny oleju roślinnego rosły w dalszym ciągu — w grudniu o 4,7 proc. względem listopada, kiedy skoczyły o ponad 14 proc. W całym roku ich indeks zwiększył się o 19,1 proc. wobec 2019 r. FAO wyjaśniła, że mniejsza podaż oleju palmowego w krajach produkujących go najbardziej wywindowała ceny, natomiast handel nim odczuł duży wzrost stawek eksportowych w Indonezji. Olej sojowy zdrożał nieco z kolei na skutek długotrwałych strajków w Argentynie.

Indeks cen zbóż wykazał skromniejszy wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do listopada, a w całym roku był większy o 6,6 proc. względem 2019 r. Ceny w eksporcie pszenicy, kukurydzy, sorgo i ryżu wzrosły w grudniu w dużej części z powodu niepokojów o warunki wegetacji i perspektywy zbiorów w obu Amerykach i w Rosji.

Wskaźnik cen nabiału zwiększył się o 3,2 proc., jednak w całym roku zmalał średnio o 1 proc. W grudniu jego wszystkie elementy składowe były większe na skutek dużego popytu na świecie w imporcie wywołanym obawami z powodu mniejszych opadów i wyższych temperatur w krajach Oceanii produkujących mleko, a także na skutek dużego popytu wewnętrznego w Europie Zachodniej.

Wskaźnik cen mięsa wzrósł w grudniu o 1,7 proc., ale w całym roku zmalał o 4,5 proc. wobec 2019 r. Według FAO, ceny drobiu odbiły się w grudniu także na skutek pojawienia się w Europie ognisk ptasiej grypy. Ceny wieprzowiny zmalały nieco, bo pojawienie się afrykańskiego pomoru świń w Niemczech spowodowało zawieszenie jej eksportu do Azji.

Na przekór tendencji wzrostu wszystkich wskaźników, ten dotyczący cen cukru zmalał o 0,6 proc., a w całym roku jego podwskaźnik poprawił się o zaledwie 1,1 proc. Organizacja z Rzymu wyjaśniła, że względna stałość najnowszych danych wskazuje na wzrost importu przez Chiny i na większy popyt na cukier rafinowany w Indonezji.

Tym razem FAO nie opublikowała w styczniu nowszej prognozy światowych zbiorów zbóż, najbliższą ocenę przedstawi w lutym. W grudniu obniżyła trzeci kolejny miesiąc prognozę kampanii zbożowej w 2020 r. na świecie do 2,742 mld ton z 2,75 mld t.