Sprzedaż zamienników mięsa jest wciąż nieznaczna w porównaniu z wartością rynku mięsa, ale powodem do zazdrości ze strony branży mięsnej jest tempo wzrostu zamienników.

Euromonitor oszacował, że sprzedaż zamienników mięsa i owoców morza w 2023 r. sięgnie w Polsce 108 mln zł. Biorąc pod uwagę, że ich sprzedaż w 2022 r. na polskim rynku Euromonitor szacuje na 68 mln zł, oznacza to wzrost aż o 57 proc.

Czytaj więcej

Wyścig po sztuczne mięso przyspiesza. Niebawem na sklepowych półkach?

Według badań GfK wartość całego rynku zamienników sięgała w ubiegłym roku 500 mln zł. W tym czasie wartość produkcji sprzedanej branży mięsnej wyniosła w Polsce 60 mld zł.

Na świecie te dysproporcje są jeszcze większe – globalny rynek mięsa był wart ponad 1,3 bln dol. w 2021 roku (według Businesswire), a rynek jego zamienników – 5–8 mld dol., czyli zaledwie 0,4–0,6 proc. wartości rynku mięsa.

Inflacja może wkrótce spowolnić wzrost zamienników, które są alternatywą, ale jednak droższą od mięsa. – Możliwe jest czasowe ograniczenie popytu na alternatywy dla tradycyjnej żywności – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk banku Pekao. Później ten trend może się odwrócić, co zapowiadają zmiany strategii branży mięsnej, wzrost wymagań dla utrzymania zwierząt i ochrony środowiska oraz zmniejszanie śladu węglowego.