Inwestycje zmieniają podróże koleją 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy w historii program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy. Prace prowadzone są na liniach kolejowych w całej Polsce. Modernizowane są największe i najważniejsze stacje kolejowe, np. Warszawa Zachodnia. Inwestycje prowadzane są również w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Szczecinie czy Rzeszowie. Modernizowane są najważniejsze trasy kolejowe m.in.: Warszawa – Białystok, Warszawa – Poznań, Poznań – Szczecin i Warszawa – Lublin. W wielu mniejszych miejscowościach mieszkańcy zyskują lepszy dostęp do pociągów. Powstają tam nowe przystanki i przywracane są połączenia kolejowe, jak np. na trasie z Legnicy do Lubina. 

    O systemie ERTMS 

– Jak działa Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym?

– Balisy, czyli specjalne czujniki wielkości laptopa, które są zainstalowane między szynami przekazują do kabiny przejeżdżającego pociągu wyposażonego w nowoczesny Europejski System Sterowania Pociągiem tzw. ETCS, różne ważne dane i informacje. Razem z wprowadzonymi przez maszynistę przed rozpoczęciem jazdy parametrami pociągu, np. długością i kategorią pociągu, czy też właściwościami układu hamulcowego trafiają one za pomocą cyfrowej łączności GSM-R do Centrum Sterowania Radiowego, czyli komputera znajdującego się w nastawni.

– I co dalej?

– Z pozostałych urządzeń komputer zbiera i analizuje na bieżąco informacje o aktualnej sytuacji na danym odcinku, np. te dotyczące położenia innych pociągów na trasie oraz dane o ukształtowaniu terenu i dozwolonej tam prędkości. Na podstawie tych informacji, system wydaje tzw. zezwolenie na jazdę pociągu.

– Co to znaczy?

– System informuje czy pociąg w ogóle może się poruszać po tej trasie, a jeżeli tak, to z jaką prędkością. Następnie za pomocą łączności GSM-R przesyła wszystkie informacje do kabiny maszynisty, który dzięki temu wie z jaką prędkością może bezpiecznie prowadzić pociąg. Pomaga mu w tym komputer, który na podstawie zebranych danych sprawdza, czy aktualna prędkość z jaką się porusza, nie sprawia żadnego zagrożenia.

– A jeśli maszynista przekroczy dopuszczalną prędkość?

– System automatycznie wyhamuje pociąg. Dodatkowo dzięki ciągłej transmisji danych, na pulpicie kierującego pociągiem wyświetlane są aktualne informacje o sytuacji na linii. Maszynista nie opiera się już tylko na własnej obserwacji mijanych po drodze sygnałów np. z semaforów (co przy dużej prędkości może być utrudnione), wspomaga go komputer.

– Czyli szybko, ale bezpiecznie. A czy jest szansa, żeby pociągów było więcej?

– Nowoczesne technologie zapewniają większe zautomatyzowanie procesu prowadzenia pociągów i lepszy nadzór. Dzięki temu pociągów może być więcej, co pozwala na częstsze ich kursowanie..

– Jest zatem bezpieczniej, szybciej, krócej, nowocześniej, zwiększa się częstotliwość. Czy są jeszcze jakieś korzyści nowego systemu?

– Łączność GSM-R w połączeniu z urządzeniami systemu ETCS pozwoli na uruchomienie wspólnego dla krajów Unii Europejskiej systemu ERTMS. Umożliwi to swobodny przejazd pociągów po sieci kolejowej państw UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicach. Odchodzi zatem kwestia wymiany lokomotyw, czy maszynistów, co przekłada się bezpośrednio na krótszy czas przejazdu oraz uproszczenie kolejowej logistyki.

  Obecnie w ramach jednego z projektów ,,Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T" system wdrażany jest na prawie 1000 km linii kolejowych, obejmujących międzynarodowe korytarze transportowe: E20 od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola, E30 od Zgorzelca do Węglińca, szlak z Krakowa do Rzeszowa i E59 z Poznania do Wrocławia. Pierwszą w Polsce linią kolejową wyposażoną w system ETCS/ERTMS była Centralna Magistrala Kolejowa. Dzięki instalacji systemu ETCS poziomu 1 pociągi na tej linii jeżdżą z prędkością nawet do 200 km/h, po zabudowie systemu GSM-R oraz po dostosowaniu linii do wyższych prędkości, pociągi będą poruszać się jeszcze szybciej. 

Materiał Promocyjny