O tym, że sądy nadal nie działają najlepiej (spóźnione rozprawy, niekulturalne zachowanie sędziów itp.) mówił Maciej Łaszczuk, adwokat z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Ze Sławomirem Siwym – przewodniczącym związku zawodowego Celnicy.pl Ewa Usowicz rozmawiała o planach utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowa ustawa o KAS rzeczywiście oznacza „likwidowanie” służby celnej?