Sejm uchwalił zmiany w przepisach o przepadku przedsiębiorstwa. Jeśli prokurator podejmie decyzje o wprowadzeniu w firmie zarządu przymusowego, a okaże się, że się pomylił, trudno będzie dochodzić odszkodowania. O tym Anna Wojda  rozmawiała  Krzysztofem Łyszykiem, radcą prawnym i partnerem w KKLW.

Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka „Rzeczpospolitej” opowiedziała o obietnicach PiS, że szybko poprawi przepisy o wycince drzew. Z ich uchwalaniem się jednak nie spieszy - pierwsze czytanie dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Maciej Ślusarek, adwokat i wspólnik w Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy mówił o procesach o ochronę dóbr osobistych i prywatność.