Rzecznik praw dziecka wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej z apelem o zmianę przepisów regulujących zasady szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Zdaniem rzecznika, Marka Michalaka, opiekunowie zastępczy są niedostatecznie przygotowani do wypełnienia swojej funkcji.

Rozporządzenie regulujące sprawę kursów dla rodziców zastępczych przewiduje jedynie 75 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godzin zajęć praktycznych. Tymczasem opiekun w żłobku musi odbyć 280 godzin szkolenia, a asystent rodziny 230.

Rzecznik uzasadnia, że liczba obowiązkowych godzin dla opiekunów zastępczych nie wyposaża ich w wiedzę i doświadczenie. Co więcej, brakuje także szkoleń o przemocy w rodzinie. Problemem jest też fakt, że osoby koordynujące funkcjonowanie rodzin zastępczych w powiecie nie mają prawa wglądu w ich sytuację.