Alimenty z funduszu. Nowe kryterium dochodowe

Od 1 października 2023 roku więcej osób może ubiegać się o wypłatę świadczenia z tzw. funduszu alimentacyjnego, gdyż wzrosło kryterium dochodowe.

Publikacja: 03.10.2023 12:20

Alimenty z funduszu. Nowe kryterium dochodowe

Foto: Adobe Stock

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób, które nie otrzymują zasądzonych  przez sąd alimentów z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to uzależnione jest od spełnienia m.in.    kryterium dochodowego.

Czytaj więcej

Jak dochodzić alimentów i od czego zależy ich wysokość

Pierwsza taka waloryzacja

Do 30 września 2023 r. kwota kryterium wynosiła  900 zł na osobę w rodzinie.  Od 1 października  została zwaloryzowana i wynosi 1209 zł. 

Zastosowanie ma też tzw. zasada złotówka za złotówkę - przekroczenie  limitu nie oznacza automatycznego pozbawienia  prawa do świadczenia, a jedynie pomniejszenie go odpowiednio o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Waloryzacja w 2023 r. jest pierwszą przeprowadzoną na zasadach wprowadzonych ustawą z  24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przewiduje ona, że co 3 lata kwota kryterium dochodu zwiększa się o wskaźnik waloryzacji - procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość wyniesie tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzacja była przeprowadzana co roku.  

Czytaj więcej

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dla kogo alimenty z funduszu

Najczęściej alimentów nie płacą ojcowie lub matki na swoje dzieci. Jeśli alimentów nie uda się wyegzekwować także z pomocą komornika, to wówczas drugi rodzic może wystąpić o  świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę. Takie świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli dziecko uczy się w szkole lub studiuje - do ukończenia 25 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  świadczenia z funduszu przysługują bez względu na wiek. 

Czytaj więcej

Narasta problem z płaceniem alimentów. Jest niepokojący raport

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do członków rodziny zalicza się: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej (np. ojczyma, macochę), osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a także osobę uprawnioną.

Do rodziny nie zalicza się:

·         dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

·         dziecka pozostającego w związku małżeńskim,

·         rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób, które nie otrzymują zasądzonych  przez sąd alimentów z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to uzależnione jest od spełnienia m.in.    kryterium dochodowego.

Pierwsza taka waloryzacja

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą