Rząd za nowelizacją KPC ws. większej ochrony praw dziecka

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która przystosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia. Zmiany mają gwarantować ochronę tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 29.11.2022 19:29

Rząd za nowelizacją KPC ws. większej ochrony praw dziecka

Foto: Adobe Stock

Unijne przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2022 r. jako wspólne działania Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z członkami Unii Europejskiej i jej instytucjami. Dzięki przepisom państwa zobowiązane są do poszanowania praw dziecka co do jego tożsamości religijnej, kulturowej oraz językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. 

Oznacza to, że dzieci kierowane do rodzin zastępczych mają trafiać do domów z podobnych kręgów kulturowych, przy czym najlepiej by byli to krewni z kraju pochodzenia dziecka. Do tej pory zasada ta nie była w pełni realizowana - jak podkreśliło Ministerstwo zdarzały się sytuacje, kiedy dziecko wychowywane w wierze chrześcijańskiej było oddawane to rodziny o wyznaniu muzułmańskim, czy też takie kiedy młody Polak przekazywany był rodzinie, która nie posługiwała sie polskim językiem. Mogło to stanowić źródło dodatkowego stresu i cierpienia w tak trudnej dla dziecka sytuacji. Jednocześnie stanowiło to pogwałcenie praw dziecka. 

Wprowadzone unijne rozporządzenie oraz nowelizacja Kodeksu ma zapewnić realizację gwarancji ustanowionych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. 

Czytaj więcej

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Daleko od rodzinnego domu

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało również jak ochrona praw dziecka jest ważna na arenie międzynarodowej - w samych Niemczech mieszka około 800 tys. Polaków mających wyłącznie obywatelstwo polskie. A osób, które mają podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie - około 1,5 miliona. Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pomocy polskim obywatelom, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci, a dziecko trafia często do rodziny, w której nie mówi się po polsku, przekazało w komunikacie. 

Projekt to dostosowanie przepisów rozporządzenia do polskich realiów, przede wszystkim właściwości sądów. Sądy rozpatrujące sprawy o nakazanie powrotu dziecka w trybie Konwencji Haskiej z 1980 r., będą mogły zająć się także sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów. To rozwiązanie ma przyspieszyć uregulowanie sytuacji prawnej dziecka - do tej pory konieczne było prowadzenie dodatkowego postępowania przed sądem w innym państwie członkowskim. 

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży