Nowe przepisy przygotowane przez Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika w konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości - mają pozwolić dorosłym dzieciom zobowiązanym dziś do ponoszenia opłaty na rzecz formalnego rodzica, będącego pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej, uwolnić się od pokrywania tego rodzaju kosztów.

- Są sytuacje, że ktoś trafia do Domu Pomocy Społecznej i nie wystarcza mu środków na opiekę. Wtedy szuka się pieniędzy wśród dorosłych dzieci, które od kilkudziesięciu lat nie mają więzi z rodzicem, bo ich krzywdził, np. nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Dochodzi do dramatów, bo czasami komornik ściąga opłatę na rzecz takiego rodzica. Ta niesprawiedliwość wreszcie się skończy – mówił Michał Wójcik na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. ­

Jak czytamy w komunikacie prasowym, podstawą zwolnienia z opłaty jest zaniedbanie obowiązków rodzicielskich i doprowadzenie do ustania więzi rodzinnych. Zgodnie z nowymi przepisami, dorosłe dzieci osób, które w ten sposób podchodziły do rodzicielstwa, powinny zostać zwolnione z opłaty, bez względu na to, w jakiej sytuacji finansowej są znajdują.

Naruszenie obowiązków rodzinnych trzeba będzie udokumentować we wniosku o zwolnienie z opłaty, jak też przedstawić rażące sytuacje związane np. z uchylaniem się przez rodzica od płacenia należnych alimentów.

Czytaj więcej

Dziecko nie zapłaci za pobyt w dps rodzica, który stosował wobec niego przemoc