Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chce kar za brak przepisów

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez polskie władze pełnej transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy o dostępie do adwokata i prawie do porozumiewania się po aresztowaniu.

Publikacja: 16.11.2023 18:55

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chce kar za brak przepisów

Foto: Adobe Stock

Chodzi o dyrektywę 2013/48/UE. Termin jej transpozycji upłynął 27 listopada 2016 r. W połowie  lipca 2021 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając nasz rząd do pełnej transpozycji dyrektywy. Stwierdziła bowiem, że Polska pominęła konkretne środki dotyczące nieletnich tj. takie, które zapewniałyby, że w przypadku pozbawienia dziecka wolności w postępowaniu karnym odpowiednia osoba dorosła zostanie poinformowana o pozbawieniu wolności i jego przyczynach. Po zapoznaniu się z odpowiedzią naszego rządu Komisja stwierdziła, że pełna ​​transpozycja nadal nie została dokonana.

Czytaj więcej

Dostęp do adwokata poniżej unijnych standardów - RPO znów pisze do MS

W lutym 2023 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski tzw. uzasadnionej opinii. Nie zgodziła się z oceną Polski, że niektóre przepisy dotyczące małoletnich do lat 17 (ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wsparciu i resocjalizacji nieletnich) nie stanowią postępowania karnego.

"Ponieważ odpowiedź Polski na uzasadnioną opinię nie dostarczyła dowodu całkowitej transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej." - czytamy w komunikacie KE.

Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych na Polskę, gdyż sprawa dotyczy braku informacji o środkach transpozycji dyrektywy legislacyjnej.

Jak podkreśla KE, aby orzeczenia sądowe wydane przez jedno państwo członkowskie były uznawane przez pozostałe, konieczne są wspólne standardy minimalne. Dlatego państwa Unii są zobligowane do przyjęcia unijnych przepisów, które  gwarantują ochronę podstawowych praw podejrzanych i oskarżonych. To 6 dyrektyw dotyczących praw procesowych podejrzanych i oskarżonych: w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego wraz z dyrektywą 2010/64/UE; w sprawie prawa do informacji z dyrektywą 2012/13/UE; w sprawie prawa do adwokata zgodnie z dyrektywą 2013/48/UE; w sprawie prawa do domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie zgodnie z dyrektywą 2016/343/UE; oraz z dyrektywą (UE) 2016/800 w sprawie specjalnych gwarancji dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz w sprawie pomocy prawnej z dyrektywą 2016/1919.

Chodzi o dyrektywę 2013/48/UE. Termin jej transpozycji upłynął 27 listopada 2016 r. W połowie  lipca 2021 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając nasz rząd do pełnej transpozycji dyrektywy. Stwierdziła bowiem, że Polska pominęła konkretne środki dotyczące nieletnich tj. takie, które zapewniałyby, że w przypadku pozbawienia dziecka wolności w postępowaniu karnym odpowiednia osoba dorosła zostanie poinformowana o pozbawieniu wolności i jego przyczynach. Po zapoznaniu się z odpowiedzią naszego rządu Komisja stwierdziła, że pełna ​​transpozycja nadal nie została dokonana.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?