Mężczyzna  został zatrzymany  w marcu  2023 r. Na terenie Polski przebywał  od stycznia 2023r. W oparciu o materiały zebrane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brał on udział w działalności rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji  między innymi o infrastrukturze  krytycznej  na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego  oraz o działalności  służb i organów odpowiedzialnych   za bezpieczeństwo. Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał następnie rosyjskiej służbie wywiadowczej. Zlecone zadania wykonywał co najmniej od stycznia 2023 r.

Od czasu zatrzymania wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej

Śledczy chcą surowszej kary dla skazanych za szpiegostwo na rzecz Rosji