Po zniesieniu przez rząd obostrzeń sanitarnych, związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w marcu 2022 r. RPO zwrócił się do Służby Więziennej o rozważenie przywrócenia zasad widzeń sprzed wybuchu pandemii. SW przywróciła widzenia, choć rekomendowała jednostkom penitencjarnym wprowadzenie kilku wymogów bezpieczeństwa: jednego osadzonego mogą odwiedzić maksymalnie trzy osoby, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury odwiedzającego, zgłoszenia na widzenia składa się mailowo lub telefonicznie.

Ponieważ rośnie liczba skarg na realizację widzeń, Biuro RPO przyjrzało się zasadom ich przeprowadzania, które publikują same jednostki penitencjarne na swoich stronach internetowych. Pracownicy Biura stwierdzili, że mimo spadku zachorowań na COVID i rosnącej populacji osób zaszczepionych, w części zakładów karnych nadal utrzymywane są ograniczenia, a niektóre mają się nijak do rekomendacji Dyrekcji Generalnej Służby Więziennej. Na przykład:

- realizacja widzeń przy stolikach przedzielonych zasłoną z pleksi uniemożliwiającą bezpośredni kontakt,

- pozbawienie prawa do widzeń osadzonych przebywających w celach przejściowych oraz osadzonych nowo przyjętych, w okresie 10 dni od przyjęcia,

- brak możliwości realizacji dodatkowego widzenia z dzieckiem, zgodnie z prawem osadzonych rodziców wynikającym z art. 105a § 3 k.k.w.,

- zawężenie kręgu osób uprawnionych do widzenia ze skazanym poprzez udzielanie widzeń wyłączenie najbliższym członkom rodziny, niekiedy enumeratywnie wymienionym w sposób węższy nawet niż przewiduje to definicja osoby najbliższej z art. 115 § 11 k.k.,

- ograniczenie częstotliwości odbywania widzeń do trzech w miesiącu w zakładzie karnym typu otwartego.

Czytaj więcej

Więźniów gryzą pluskwy. Areszty sobie z nimi nie radzą

Zastępca RPO Hanna Machińska podkreśla, że w przypadku części wprowadzonych zasad trudno jest znaleźć uzasadnienie, które odwoływałoby się do argumentów obecnie używanych w dyskusji nt. minimalizowania ryzyka epidemicznego. Zwraca też uwagę na dodatkowe kwestie, które - jak wynika z informacji na stronach jednostek penitencjarnych -  nadal obowiązują w wielu z nich: zamknięte pozostają kąciki do zabaw z dziećmi w salach widzeń,  zakazy łączenia widzeń w myśl art. 90 pkt 6 k.k.w. i art. 91 pkt 8 k.k.w. oraz realizacji widzeń w formie przyznanej nagrody bądź ulgi, osadzonym zabrania się przekazania upominku osobom odwiedzającym, uczestnicy widzenia zobowiązani są do noszenia maseczki oraz rękawiczek, w czasie widzenia osadzeni występują wyłącznie w odzieży więziennej.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

RPO pyta, czy informacje na stronach internetowych jednostek są aktualne. Jeżeli tak, to prosi o podanie argumentów za ich utrzymaniem. Ponawia także apel o rozważenie możliwości dopuszczenia nieograniczonej liczby dzieci do  widzeń z rodzicami pozbawionymi wolności.

- Szczególna dolegliwość obecnych rozwiązań godzi w możliwość realizacji praw rodzin wielodzietnych i zapewnienia  potrzeb każdego z dzieci uprawnionego do kontaktu z rodzicem - zaznacza zastępczymi RPO Hanna Machińska.