Między 1 stycznia 2017 r. a 31 stycznia 2018 r. Służba Celno-Skarbowa zatrzymała w całym kraju 24 tys. nielegalnych automatów do gier. Wiele spraw jest w sądach.

Na dwa automaty American Poker do gier hazardowych funkcjonariusze celno-skarbowi natrafili w jednym z barów w woj. łódzkim. Stwierdzili, że gry mają charakter losowy i komercyjny.

Właścicielka baru oświadczyła, że urządzenia należą do jednej z łódzkich firm, z którą podpisała umowę najmu 3 mkw. lokalu za 500 zł netto miesięcznie. Wyjaśniła, że automaty działają w godzinach otwarcia baru. Nie ma do nich kluczy i nie zna ich serwisanta, bo w lokalu bywa sporadycznie, a w barze obsługuje klientów personel.

Przesłuchiwana pracownica oświadczyła, że nie zna i nie widziała osoby zajmującej się automatami. Miała jedynie informować właścicielkę baru o wszystkich problemach związanych z ich funkcjonowaniem bądź o wysokiej wygranej. Nie wypłacała żadnych pieniędzy z tytułu wygranej, nie rozmieniała ich, nie miała też kluczy do urządzeń. Mąż właścicielki lokalu zeznał, że w razie jakichkolwiek awarii dzwonił na numery telefonów umieszczone na American Poker. Również on nie wykonywał żadnych innych czynności i nie ma kluczy do automatów.

W efekcie kontroli urządzenia zostały zatrzymane, a na właścicielkę baru nałożono 24 tys. zł kary pieniężnej – po 12 tys. zł za każdy automat – za urządzanie gier hazardowych poza kasynem gry. Utrzymując w mocy tę decyzję, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przyjął, że właścicielka baru świadomie uczestniczyła w organizowaniu i urządzaniu gier hazardowych, czerpiąc z tego zysk.

Zastosowana kara administracyjna miała prawną podstawę w ustawie o grach hazardowych. Uchwalona w ekspresowym tempie w 2009 r. w reakcji na tzw. aferę hazardową, spowodowała, że Ministerstwo Finansów przestało wydawać nowe zezwolenia na organizowanie gier na automatach, a po kilku latach wszystkie dotychczasowe wygasły.

Wraz z nowelizacją ustawy hazardowej wprowadzono od 1 kwietnia 2017 r. państwowy monopol Totalizatora Sportowego na organizowanie gier hazardowych poza kasynami. Znacząco podwyższono też kary pieniężne, aż do 100 tys. zł, za każdego nielegalnego jednorękiego bandytę. Wymierzyć je można nie tylko osobie stawiającej automat, ale także właścicielowi lokalu, w którym funkcjonuje takie urządzenie.

Ukarana właścicielka baru złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zaskarżyła nałożenie kary pieniężnej pomimo prowadzenia postępowania karnoskarbowego, co oznacza, że może zostać ukarana dwa razy za ten sam czyn. Nie wiadomo także, na jakiej podstawie uznano, że to ona urządzała gry na automatach poza kasynem.

W ocenie WSA protokół kontroli, protokoły przesłuchań świadków oraz wyjaśnienia samej skarżącej pozwalają stwierdzić, że to właśnie ona jako dysponent lokalu urządzała gry na automatach American Poker poza kasynem. Były to czynności związane z włączaniem, wyłączaniem i obsługą automatów, udostępnianie ich nieograniczonej liczbie graczy w godzinach pracy baru, informowanie o wysokich wygranych czy o ewentualnych awariach. Fakt urządzania gier o charakterze hazardowym poza kasynem jest wystarczającym warunkiem do zastosowania kary pieniężnej. Toteż sąd oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny. ©?

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Sygn. akt ?III SA/Łd 1099/17