„Odmawiam wykonania roll up'u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą" - wiadomość o takiej treści otrzymała Fundacja LGBT Business Forum w odpowiedzi na przesłany drukarni w Łodzi projekt roll-up'u (stojak reklamowy z logo i nazwą fundacji).

Pod koniec marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Widzewa-Łodzi uznał, że pracownik drukarni Adam J., który napisał e-mail, popełnił wykroczenie. Jednocześnie odstąpiono od wymierzenia kary. Zdaniem sądu mężczyzna umyślnie odmówił wykonania usługi, jednak nie podał racjonalnego powodu. Miał naruszyć w ten sposób art. 138 Kodeksu Wykroczeń.

W maju ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że w opisywanym przypadku doszło do zawarcia umowy, a więc istniał obowiązek świadczenia usługi. Co więcej, art. 138 Kodeksu wykroczeń, nie dotyczy tylko konsumentów rozumianych jako osoby fizyczne, ale wszystkich podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W związku z tym, przedsiębiorca, który zajmuje się świadczeniem zawodowo określonych usług nie może odmówić kontrahentowi, różnicując w ten sposób jego sytuację na rynku.

We wrześniu Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od tego wyroku.

W czwartek 7 czerwca SN wysłuchał stron, sprawę zamknął, ale wyrok odroczył do 14 czerwca. Powód? Zawiłość sprawy. – Wymaga wieloaspektowego rozważenia i przeglądu orzecznictwa, także sądów międzynarodowych – uzasadniał sędzia Andrzej Ryński. więcej>>

- Uważam ten wyrok za błędny, naruszający konstytucyjną zasadę wolności sumienia - mówił wcześniej o prawomocnym wyroku w tej sprawie minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dodawał, że stoi "po stronie fundamentalnych zasad, których nie wolno naruszać w imię jakichkolwiek ideologicznych racji". więcej>>

 Dzisiejszy wyrok skomentowała Kampania Przeciw Homofobii:

- To historyczne zwycięstwo równości w Polsce! Dzisiaj postawiliśmy wielki krok w kierunku równouprawnienia osób LGBT. Wierzymy, że już wkrótce kwestie zmian prawnych dotyczących osób LGBT nabiorą tempa. A to pozwoli gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym mieszkającym w Polsce żyć godnie i na równi z innymi – powiedziała Cecylia Jakubczak z KPH.