Rzecznik praw obywatelskich przypomina, że możliwość poruszania się pojazdami elektrycznymi po buspasach pojawiła się w lutym 2018 r., kiedy w życie wszedł art. 148a ustawy — Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim, do 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Ten przepis został dodany na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W uzasadnieniu rządowego projektu tej ustawy wskazano, że „Zmiana proponowana w pkt 5 zezwala na poruszanie się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów. Ten rodzaj wsparcia jest stosowany w wielu innych krajach i przynosi pozytywne efekty. Instrument ten będzie stosowany czasowo, do roku 2026. Co więcej, zarządca drogi będzie mógł uzależnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach od liczby osób jadących tym pojazdem. Rozwiązanie to wzorowane jest na innych państwach członkowskich UE.”

Rzecznik praw obywatelskich poinformował, że otrzymuje skargi dotyczące dopuszczenia pojazdów elektrycznych do poruszania się pasami ruchu wyznaczonymi dla autobusów (tzw. buspasami). Zdaniem skarżących jest to przejaw nierównego traktowania użytkowników pojazdów samochodowych, bowiem taki przywilej nie obejmuje np. użytkowników pojazdów z silnikami na autogaz, które uznawane są za niskoemisyjne.

W tej sprawie Biuro RPO zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o stanowisko i ustosunkowanie się do zarzutu o nierówne traktowanie kierowców.

Czytaj więcej

Straż miejska ma stanąć na buspasach