Ma trwać 28 godzin i będzie mógł być prowadzony w ciągu co najmniej czterech dni. Koszt takiego kursu wyniesie 500 zł, a więc za taką cenę można będzie wyzerować sobie przekroczoną liczbę 24 punktów karnych po raz pierwszy. Co najważniejsze, nie będziemy musieli zdawać egzaminu sprawdzającego.

Czytaj więcej

Kursy reedukacyjne po nowemu - kierowcy z szansą na usunięcie punktów karnych

Po przekroczeniu 24 punktów karnych osoba skierowana na egzamin sprawdzający kwalifikacje, chcąc zachować wszystkie uprawnienia do kierowania, musi zdać egzaminy na każdą posiadaną kategorię i to za pierwszym podejściem, ponieważ skierowanie jest jednorazowe.

Kierowca zawodowy posiadający kategorie A, B, C, D oraz C+E, którego za przekroczenie 24 punktów na egzamin sprawdzający skieruje starosta, aby utrzymać posiadane uprawnienia, zaczyna od kategorii B, a dopiero potem może podchodzić do kolejnych kategorii A, C, D i C+E. Jeżeli nie zaliczy egzaminu na jedną z kategorii, uprawnienie cofa starosta. Kierowca stara się później o jej przywrócenie. Wiąże się to z wyrobieniem kolejnego profilu, tzn. PKK u starosty.

Należy zaznaczyć, że gdy zdający otrzyma negatywny wynik egzaminu przy skierowaniu na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje, nie może zapisać się na kolejny egzamin. Musi uzyskać wspomniany nowy profil.

Na wejście w życie tego rozporządzenia musimy poczekać do momentu, aż minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w odpowiednich artykułach. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej trzech miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi.