Sejm kończy prace nad projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Projekt ma szansę być głosowany na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

To sejmiki samorządowe mają teraz wziąć na siebie odpowiedzialność za ustalenie stawek za egzaminy na prawo jazdy i wynagrodzenia egzaminatorów. A to oznacza, że stawki mogą być różne w poszczególnych województwach. Co najważniejsze, ustawa przerzuca na barki samorządów odpowiedzialność finansową za WORD. Sejmiki mają im przekazywać dotacje celowe albo podmiotowe.

Samorządowcy z całego kraju mówią w tej sprawie jednym głosem. Duże wątpliwości budzi zapis dotyczący określania przez samorządy województw opłat za egzaminy, przy czym ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć poziomu, który od 2011 r. jest ten sam.

Część teoretyczna egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może kosztować więcej niż 50 zł.

Część praktyczna ma kosztować maksymalnie 200 zł (kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) i 250 zł za egzamin praktyczny na kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

W 2024 r. stawki mogą zostać podniesione.

Etap legislacyjny: II czytanie w Sejmie

Czytaj więcej

Samorządy zaskarżą przepisy przerzucające na nie finansowanie WORD-ów