Kolejne wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w kraju są sparaliżowane protestami egzaminatorów. W ubiegłym tygodniu do akcji dołączyły trzy wielkopolskie placówki.

Nie wszędzie jednak sytuacja jest taka sama. Na przykład egzaminatorzy z Poznania popierają protesty koleżanek i kolegów z całego kraju, jednak sami nie dołączą do nich ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na WORD. To niejedyne uciążliwości. Wiele ośrodków nie zamierza egzaminować, bo brakuje egzaminatorów.

Czytaj więcej

Naukę jazdy będzie mógł poprowadzić rodzic

Intencją Ministerstwa Infrastruktury jest zmiana tendencji do szkolenia kierowców – z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych na ukierunkowaną na naukę przepisów i zasad ruchu drogowego.

Resort przypomina, że ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła obowiązkowe kursy dokształcające dla wszystkich kierowców w okresie próbnym, między czwartym a ósmym miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Z uwagi na stan bazy Centralnej Ewidencji Kierowców przepisy te jednak nie są stosowane. Przygotowane przez resort rozwiązania mają wprowadzić obowiązkowe szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym jedynie dla tych młodych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnili dwa wykroczenia.

Nowe przepisy zakładają rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców na zwykłe i spełniające dodatkowe wymagania. Poprawić się ma też nadzór nad szkołami nauki jazdy. Wprowadzone zostaną wyższe wymagania dla osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co ma się przyczynić do poprawy ich jakości.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Akcja protestacyjna w WORD-ach. Odwoływane egzaminy na prawo jazdy