Jak informowaliśmy, osiem z 41 nowych pytań w testach egzaminacyjnych na prawo jazdy zawierało błędy i  zostały wycofane z systemów teleinformatycznych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury przeprosiło zdających, którzy wylosowali błędne pytania. Zapowiedziało też kontrolę w celu znalezienia przyczyn sytuacji.

Czytaj więcej

Ministerstwo przeprasza za błędy w testach na prawo jazdy

Dziś - według RMF FM - pracę stracił szef departamentu transportu drogowego w tym resorcie. Ważą się też losy naczelnika wydziału uprawnień do kierowania oraz szefa komisji weryfikacyjnej, która została powołana do tego, by oceniać pytania egzaminacyjne i je autoryzować.

Okazało się też, że w wyniku błędów w pytaniach co najmniej 25 osób nie zdało w poniedziałek egzaminu.  200 osób wylosowało błędne pytania na testach, ale mimo to zaliczyło egzamin.

Osoby, które nie zdały części teoretycznej z powodu pytań z błędami,  mogą złożyć skargę wraz z uzasadnieniem do dyrektora właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W przypadku uznania skargi za zasadną egzamin ulega unieważnieniu i przeprowadza się go ponownie – na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.