Sejm kończy prace nad kolejnymi zmianami w prawie o ruchu drogowym.

Chodzi o przeniesienie zadań związanych z wydawaniem decyzji o odstępstwie od warunków technicznych (np. dla ciężarówek czy pojazdów specjalistycznych) do Transportowego Dozoru Technicznego.

Informacje mają być bezpośrednio umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów za pomocą odpowiedniej aplikacji.

Etap legislacyjny: trafi do III czytania

Czytaj więcej

Będą nowe przepisy dotyczące rond w Polsce