- Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa kluczową rolę obrońcy niezależności sądowniczej i praw mniejszości, a Adam Bodnar stał się w Polsce znaczącym orędownikiem demokracji, obrońcą mniejszości i podstawowych praw człowieka - czytamy w oficjalnym komunikacie Fundacji Rafto. - Aby zagwarantować przestrzeganie fundamentalnych praw człowieka wszystkich jednostek, konieczne jest utrzymanie niezależności sądów, wolności prasy oraz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona interesów mniejszości to istotna wartość demokratyczna. Demokracja jest krucha, gdy redukuje się ją do woli większości i gdy podważane są prawa człowieka, prawa mniejszości oraz praworządność. Od czasu swojej wygranej w wyborach w październiku 2015 Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wykorzystuje uzyskaną większość parlamentarną do uchwalania prawa zmniejszającego niezależność sądów oraz zwiększającego centralizację władz. Nowe przepisy umożliwiły rządowi przejęcie kontroli nad mediami państwowymi, a także znaczne ograniczenie wolności słowa i lobbingu politycznego. Z kolei prawa najsłabszych grup społecznych były przez rząd wielokrotnie ignorowane. W takich okolicznościach Rzecznik Praw Obywatelskich staje się istotnym obrońcą niezależności sądów oraz praw mniejszości. Jako niezależny ombudsman Adam Bodnar odgrywa rolę orędownika demokracji, obrońcy praw mniejszości oraz podstawowych praw człowieka - głosi komunikat.

- Nagroda nie jest tylko uhonorowaniem pracy Rzecznika i całej instytucji, którą kieruje, ale jest przede wszystkim wsparciem dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego, sędziów, społeczności akademickiej i prawników walczących o poszanowanie prawa, niezależność sędziów, pluralizm i poszanowanie praw mniejszości – taki komentarz Adama Bodnara cytuje Rafto.

 

Jako urzędnik państwowy Adam Bodnar nie może przyjąć gratyfikacji pieniężnej przyznanej wraz z nagrodą Rafto. Dlatego pieniądze Fundacja Rafto  przekaże wybranej organizacji działającej na rzecz praw człowieka w Polsce.

Nagroda imienia profesora Thorolfa Rafto  za zasługi dla praw człowieka (The Professor Thorolf Rafto Memorial Prize, Raftoprisen) przyznawana jest co roku od 1987 r. Otrzymali ją m.in. Jiŕi Hajek, minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w czasach Praskiej Wiosny 1968, której kres położyła inwazja wojsk Układu Warszawskiego (nagroda przyznana w roku 1987) Węgierska FIDESZ i Peter Molnar (w roku 1989) Aung San Su Kyi (1990) Jelena Bonner z Rosji (1991) Komitet Matek Żołnierzy Rosji (1995) Włoska organizacja atymafijna Palermo Anno Uno (1996) Shirin Ebadi (2001).

Profesor Thorolf Rafto działał na rzecz praw człowieka zwłaszcza w krajach Europy Środkowej: Polski, Czech i Węgier. Ciężkie pobicie w 1979 r. przez komunistyczne służby specjalne w Czechosłowacji przyspieszyły jego śmierć w 1986 r.

Fundacja, która działa na rzecz upamiętnienia dorobku prof. Rafto, działa w norweskim Bergen i skupia się na działaniach edukacyjnych na rzecz praw człowieka i wolności.

 

Adam Bodnar jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich. Pełni tę funkcję od 9 września 2015 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ