Resort zdrowia porządkuje przepisy o działaniu tzw. sieci szpitali. Jeszcze w tym kwartale Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która znosi wymóg prowadzenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NPL) w placówkach monoprofilowych.

Czytaj także: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jakie prawa mają pacjenci

Wąsko wyspecjalizowane szpitale reumatologiczne, ortopedyczne czy też zakaźne niejednokrotnie nie mają wystarczającej liczby lekarzy mających kompetencje z medycyny ogólnej, jakimi są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Chętne placówki nadal będą miały taką możliwość.

Resort chce też ograniczyć świadczenia NPL w szpitalach pediatrycznych tylko do dzieci. Dziś pomocy w placówce w ramach NPL mogą szukać także dorośli.

Resort chce też umożliwić prowadzenie świadczeń NPL tym szpitalom zakwalifikowanym jako placówki poziomu IV (ogólnopolskiego), jeśli posiadają szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Wystarczy wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zdecyduje o zawarciu umowy na świadczenia z NPL.

W tej samej nowelizacji resort chce powołać korpus kontrolerski w centrali NFZ, wyposażony w kompetencje i narzędzia do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli. To odpowiedź na wielokrotne wnioski pokontrolne NIK. ©?