Pacjent nie będzie musiał chodzić do lekarza z plikiem badań i drżeć, by ich nie zgubić. Resort zdrowia poszerza elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) o kolejny, istotny dokument, jakim jest opis badań diagnostycznych.

Czytaj także: E-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia: zadbaj o zdrowie on-line

Jak czytamy w uzasadnieniu, możliwość sprawniejszego zaznajomienie się z dokumentacją medyczną pacjenta „pozwoli lekarzowi na szybsze i sprawniejsze udzielenie świadczeń zdrowotnych". Z badań wynika, że to właśnie tę część dokumentacji lekarze przeglądają najczęściej. Pacjent będzie miał stały dostęp do opisu dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta.

Rozwiązanie ma ułatwić pracę 16 663 podmiotom wykonującym działalność leczniczą i wejść w życie sześć miesięcy od momentu ogłoszenia.

To kolejny e-dokument, który zastąpi ten papierowy. Od 1 stycznia 2019 r. istnieje obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej trzech dokumentów: karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala oraz informacji pisemnej lekarza specjalisty dla lekarza kierującego. Od stycznia przyszłego roku świadczeniodawcy, czyli przychodnie, szpitale i indywidualne praktyki lekarskie, będą w formie cyfrowej prowadzić całą dokumentację. Resort zdrowia uspokaja, że wydawanie dokumentacji papierowej nadal będzie możliwe, ale jako odwzorowanie tej elektronicznej.

Od ubiegłego roku trwa też pilotaż e-recepty, która całkowicie zastąpi tę papierową 1 stycznia 2020 r. Od 1 stycznia tylko w formie elektronicznej funkcjonuje dokument realizacji recepty (DRR), który codziennie sprawozdają aptekarze.

Status legislacyjny: opiniowanie