Honorowi dawcy krwi, w tym dawcy osocza po przejściu choroby wywołanej koronawirusem, mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejką. Status honorowego dawcy powinien być potwierdzony właściwym zaświadczeniem, wydawanym przez centrum krwiodawstwa.

Ani przepisy ustalające kolejność szczepień na COVID-19, ani postanowienia Narodowego Programu Szczepień nie wyszczególniają jednak honorowych krwiodawców jako grupy uprzywilejowanej w kolejce do szczepień. Według tych źródeł, szczepienie z pominięciem obowiązującego systemu „etapów" możliwe jest jedynie w przypadku ryzyka niewykorzystania szczepionki, tzn. w odniesieniu do niewykorzystanych dawek szczepionki o zbliżającym się końcowym terminie ważności.

Czytaj także: Bodnar: rząd nie miał prawa określić kolejki do szczepień przeciwko COVID