Resort kultury we wtorkowym komunikacie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 20 czerwca prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki może być organizowane w pomieszczeniach, w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Czytaj także:

Koronawirus: zasady funkcjonowania kin i teatrów po 1 czerwca 2020 r.

Dalej zwrócono uwagę, że od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

Ministerstwo przypomina zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:

kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę"); konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami; konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

zapewnienie co najmniej 5 m2 na osobę; obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami; wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu; konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób; wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Resort zaznacza, że obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących