Program ma jeden podstawowy cel:  zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

– Większa dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym, to danie przede wszystkim mamom wyboru i możliwości powrotu do pracy bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie nowych miejsc opieki, a także zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, czyli pokrycie wydatków bieżących i obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców.  O pieniądze mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.

Od 2018 r. budżet programu jest trzy razy większy niż w latach poprzednich. W przyszłorocznej edycji programu do podziału będzie  450 mln zł.

Środki z programu „Maluch+" mogą sfinansować nawet 80 proc. kosztów realizacji zadania. Przyznawane będą w 4 modułach:

Moduł 1 – tworzenie nowych miejsc opieki przez jednostki samorządu terytorialnego i zapewnienie ich funkcjonowania:

Moduł 1a – na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – nie więcej niż 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna

Moduł 1b – na terenie tych gmin, gdzie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce oraz wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł – nie więcej niż 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym (o 5 tys. zł więcej niż w edycji 2020) i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna

Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udziale środków z poprzednich edycji programu „Maluch+"

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Moduł 3 – tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie ich funkcjonowania – nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna

Moduł 4 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc brak jest określonej kwoty, natomiast w przypadku dofinansowania pobytu dzieci niepełnosprawnych kwota ta będzie wyższa.

Nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+" rozpocznie się 7 września br. i potrwa do:

16 października br. w przypadku modułu 1

6 listopada br. – moduły 2-4

Wyniki zostaną ogłoszone odpowiednio 27 listopada 2020 r. (moduł 1) i 15 stycznia 2021 r. (moduły 2-4).