Czytaj także:

Informacja z 24.11.2020r.: Gowin: Stoki narciarskie będą otwarte

- W dobrych, rzeczowych rozmowach z branżą narciarską wypracowaliśmy protokół sanitarny, który jeszcze dziś skonsultujemy z GIS. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy - napisał na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, Jarosław Gowin.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ferie zimowe będą skumulowane w jednym okresie - między 4 a 17 stycznia. Radził obywatelom, by nie planowali zimowych wyjazdów na narty. Z kolei wicepremier Gowin pytany w Polsat News o to, czy oznacza to zamknięcie wyciągów narciarskich zaznaczył, że skoro branża turystyczna i hotelarska jest zamknięta, to wydaje się rzeczą oczywistą, że będzie to dotyczyć również wyciągów narciarskich.

Po tych słowach Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zapowiedziało przedstawienie  rządowi argumentów za otwarciem branży narciarskiej.

Najwyraźniej okazały się one skuteczne, gdyż Jarosław Gowin podał dziś nowe informacje. A wiceszef Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy wskazał na Twitterze, że wypracowanie reżimu sanitarnego ma zapewnić "bezpieczeństwo turystów i pracowników stoków narciarskich".

Tymczasem Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił zestaw rekomendacji odnoszący się do sektora sportów i rekreacji zimowej. Według ZPP, przestrzeganie takich rekomendacji oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, pozwoliłoby utrzymać ciągłość funkcjonowania działalności gospodarczej w Polsce w okresie zagrożenia epidemicznego.

I. Rekomendacje dla ośrodków narciarskich

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka narciarskiego

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

1. Zapewnienie aby jednoczesna liczba osób korzystających z danego wagonu/gondoli/kanapy kolejki krzesełkowej była nie większa niż 75% dostępnych miejsc. Wymóg nie jest stosowany wobec osób zamieszkujących razem.

2. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w wagonach/gondolach/kanapach kolejki krzesełkowej w rękawicach, maskach lub kominiarkach podczas podróży. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.

3. Uniemożliwienie zamykania chroniących przed wiatrem i opadami osłon kanap kolejek krzesełkowych.

4. Uniemożliwienie zamykania okien w gondolach/wagonach, tak aby zapewnić jak największe wietrzenie przestrzeni.

5. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do wyciągu poprzez odpowiednie, fizyczne wytyczenie ścieżki (korytarzy) dla osób oczekujących na wejście. Znaczące wydłużenie korytarzy, aby nie doprowadzać do tłoczenia się turystów przy końcu kolejki oczekujących.

6. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w kolejce osób oczekujących na wejście na wyciąg w rękawicach, maskach lub kominiarkach. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.

7. Rekomendacja wydłużenia godzin działania ośrodków, celem zmniejszenia tłoków na stokach.

8. Zaleca się umieszczenie na terenie ośrodka stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla narciarzy.

Przystanki dla autobusów – 1 dezynfektor na każdy przystanek. Alejki, ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi. Wejścia do stacji wyciągów – min. 2 dezynfektory przed wejściem do stacji.

9. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.

10. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie ośrodka.

11.Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

12. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.

13. Umieszczenie na terenie ośrodka (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

14. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

15. Codzienna dezynfekcja obiektu szczególnie wagonów, kanap kolejek, poręczy.

16. Bieżące dezynfekowanie toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.

17. Cały personel ośrodka jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.

18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

19. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla ośrodków środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

20. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

21. Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych.

22. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.

23. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.

ZPP rekomenduje wdrożenie dla ośrodków narciarskich, analogicznych procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/ gościa /klienta jak dla pozostałych branż.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podzielenie ośrodka na strefy np. kolorystyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie ośrodka, stosownie do możliwości, by wykluczyć prawdopodobieństwo styczności pracowników z różnych stref.

3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób w nich przebywających w tym samym czasie umożliwiała zachowanie dystansu społecznego.

4. Wyposażenie obsługi ośrodka w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, kominiarki lub przyłbice ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Zalecenia dla pracowników:

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz rękawice podczas wykonywania obowiązków.

3. Przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego muszą być umieszczone na ladach stanowisk kasowych.

4. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.

5. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

6. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.

7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, przyciski urządzeń czy biurka.

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

10. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.

11. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

12. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka narciarskiego w punktach gastronomicznych

1. Ścisłe przestrzeganie wytycznych GIS dla gastronomii, szczególnie ścisła kontrola liczby osób wchodzących do lokalu (w tym wchodzących w celu skorzystania z toalet).

Ponadto:

1. Intensywne wietrzenie lokalu.

2. W miarę możliwości wydawanie posiłków i napojów w okienkach na zewnątrz punktu gastronomicznego.

3. Zwiększenie liczby miejsc siedzących na zewnątrz punktu gastronomicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego

1. Ścisłe przestrzeganie procedur analogicznych jak dla obiektów handlowych.

Ponadto:

1. Intensywne wietrzenie lokalu.

2. Każdorazowa dezynfekcja sprzętu mierzonego, lub zwracanego przez klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i skibusach

Ścisłe przestrzeganie zasad obowiązujących w transporcie publicznym.

II. Lodowiska

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie lodowiska

1. Prowadzenie lodowiska na zasadzie ślizgów o wyznaczonych godzinach, tak by pomiędzy każdymi ślizgami zapewnić minimum 20 minut przerwy.

2. Uczestnicy zakończonych ślizgów powinni opuścić obiekt przed wejściem uczestników kolejnego ślizgu.

3. Zapewnienie aby jednoczesna liczba osób korzystających z tafli lodowiska nie przekraczała 1 osoby na 9 metrów kwadratowych jego powierzchni.

4. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do lodowiska poprzez odpowiednie wytyczenie ścieżki kolejki dla osób oczekujących na wejście. Znaczące wydłużenie ścieżki aby nie doprowadzać do tłoczenia się klientów przy końcu kolejki oczekujących.

5. Obowiązek noszenia maseczek przez użytkowników poza obszarem tafli lodowiska.

6. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.

7. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie lodowiska.

8. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

9. Zaleca się umieszczenie na terenie obiektów stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla użytkowników lodowiska.

10. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.

11. Umieszczenie na terenie lodowiska (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

12. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

13. Bieżące dezynfekowanie toalet, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.

14. Cały personel ośrodka jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.

15. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

16. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

17. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

18. Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych.

19. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.

20. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.

ZPP rekomenduje wdrożenie dla lodowisk, analogicznych procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/ gościa /klienta jak dla pozostałych branż.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze oraz zalecenia dla pracowników, zalecenia w punktach gastronomicznych oraz wypożyczalniach sprzętu analogiczne jak dla ośrodków narciarskich.