Jak poszła matura 2024? CKE już podała ogólnopolskie wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne ogólnopolskie wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Publikacja: 09.07.2024 10:34

Jak poszła matura 2024? CKE już podała ogólnopolskie wyniki

Foto: Fotorzepa/CKE, Marian Zubrzycki

 W tegorocznych egzaminach maturalnych wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy. Według informacji podanych przez CKE, egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc.   maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym (w maju 2024 r.).  Wśród pozostałych zdających w maju 10,4 proc.  nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co daje im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a  5,5 proc. musi czekać na kolejną szansę do maja 2025 r. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich, 11,3 proc. miało prawo do poprawki, a nie zdało egzaminu 4,3 proc.

Wyniki matur 2024

Jak wyniki tegorocznych matur wyglądają w przypadku poszczególnych rodzajów szkół średnich? W 4-letnich liceach ogólnokształcących maturę zdało 88,6 proc., w technikach — 78,1 proc. Najgorszy wynik mają absolwenci branżowych szkół II stopnia — matury nie zdało tam prawie 60 proc. przystępujących. 

Dobrze poszły matury młodym Ukraińcom. Zdało 77,7 proc., a 13,1 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu. Nie zdało polskiej matury 9,2 proc. obywateli Ukrainy.

Najwyższy odsetek zdanych matur CKE odnotowała w województwach małopolskim (87 proc.), mazowieckim oraz świętokrzyskim (86 proc.). Najniższy odsetek zdanych matur wystąpił w województwie opolskim — 81 proc.

Obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95 proc. maturzystów (w liceach 97 proc.), obowiązkową matematykę - 89 proc. (w liceach 91 proc.) Najlepszy wynik maturzyści osiągnęli z egzaminu z języka angielskiego, który był wybierany najczęściej na egzamin obowiązkowy  — zdało go 96 proc. z nich (w liceach 97 proc.). Jeśli chodzi o średni wynik z poszczególnych przedmiotów, to zdający uzyskiwali 61 proc. z języka polskiego (w liceach 65 proc.), 63 proc. z matematyki (w liceach 68 proc.) i 78 proc. z języka angielskiego (w liceach 83 proc.). 

Wśród osób, które zdały egzamin dojrzałości, 240 może poszczycić się wynikiem wybitnym. Ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej, uzyskały one 90-100 proc. punktów. Tak samo dobre wyniki, ale tylko z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej i ustnej) uzyskało 2634 osób.

W 202 przypadkach egzamin maturalny został unieważniony w czasie jego trwania lub po. Powód? Niesamodzielne rozwiązywanie zadań - 53, wniesienie / korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego — 53, naruszenie przepisów przeprowadzania egzaminu — 27, stwierdzenie niesamodzielności przez egzaminatora podczas sprawdzania prac— 35, inne przypadki — 34.

Informacje podane dziś przez CKE nie obejmują wyników absolwentów, którzy przystąpili do matury w terminie dodatkowym w czerwcu 2024 r. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2024 r

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w term

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2024 r.) – odsetek sukcesów

CKE

Absolwenci – obywatele Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowy

Absolwenci – obywatele Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2024 r.) – odsetek sukcesów

CKE

Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów 4-letniego lic

Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023

CKE

cd Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów 4-letniego

cd Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023

CKE

 W tegorocznych egzaminach maturalnych wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy. Według informacji podanych przez CKE, egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc.   maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym (w maju 2024 r.).  Wśród pozostałych zdających w maju 10,4 proc.  nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co daje im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a  5,5 proc. musi czekać na kolejną szansę do maja 2025 r. 

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?