Stworzenie przepisów tzw. drugiej ustawy covidowe to wynik rzekomych błędów jej pierwszej wersji. Przypomnijmy, że pod koniec października Sejm uchwalił poprawki Senatu, które miały gwarantować wszystkim medykom sprawujących opiekę przy chorych zakażonych lub podejrzewanych o zakażenie koronawirusem 100 proc. dodatki do pensji. Sejm nie zważał na brak aprobaty rządu w tym temacie, który uważał, że tylko specjalnie skierowana do zadań związanych z walką z COVID-19 kadra medyczna powinna dostać dodatkowe pieniądze.

Przepisy już 4 listopada uzyskały podpis prezydenta. W związku z czym z publikacją w Dzienniku Ustaw czekano prawie miesiąc.

Czytaj także: Dziennik Ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. (poz. 2112-2113)

28 października partia rządząca złożyła kolejny projekt przepisów nowelizacji. Uzasadnieniem wprowadzenia nowych przepisów miała być poprawa przegłosowanych już przez parlament regulacji. Jeśli przepisy pierwszej ustawy covidowej zostałyby opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszłyby w życie oznaczałoby to dodatki dla szerszej grupy medyków.

W sobotę 28 listopada Sejm finalnie nie przyjął senackiej uchwały ws. ustawy covidowej. Oznacza to, że opowiedział się za dodatkami jedynie dla medyków, których do pracy z pacjentami z koronawirusem skierował bezpośrednio wojewoda. Tym samym odrzucił piątkową uchwałę Senatu o odrzuceniu przepisów tzw. ustawy covidowej.