Tym samym Sejm nie zgodził się ze stanowiskiem Senatu, który odrzucił pomysł utworzenia systemu teleinformatycznego, czyli portalu edukacji i nauki. Miałby on wykorzystywać dane udostępniane i gromadzone przez „przez podmioty wykonujące zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki w rejestrach publicznych, systemach teleinformatycznych, ewidencjach, bazach danych oraz innych zasobach informatycznych”.

Czytaj więcej

Chętni do tworzenia branżowych centrów umiejętności poszukiwani

Nowela umożliwi stworzenie ogólnopolskiej sieci Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) dostępnej dla uczniów, studentów i pracowników poszczególnych branż. Centra mają stać się placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach zawodowych. Celem ich działalności będzie angażowanie branży w rozwój umiejętności i wspieranie współpracy kształcenia zawodowego z biznesem i pracodawcami. System kształcenia zawodowego ma być dostosowany do realiów i wymagań rynku pracy oraz zasad rządzących biznesem. Publiczne lub niepubliczne BCU będzie mogła prowadzić m.in. jednostka samorządu terytorialnego i organizacja branżowa. BCU będą mogły otrzymać dotację celową, która pozwoli na ich funkcjonowanie.

Etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta