Apel został wystosowany przez 38 ambasad państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ambasadę Stanów Zjednoczonych i Ukrainy oraz dziesięć instytucji kulturalnych znajdujących się w Budapeszcie. Do apelu nie przyłączyła Polska. 

Sam manifest wobec obowiązujących przepisów jest związany z marszem równości, który ma przejść ulicami Budapesztu w sobotę. Zaangażowane w sprawę państwa w wspólnym oświadczeniu przekazały pełne poparcie dla całej społeczności oraz ich dążenia do zrównania w prawach. Jednocześnie wskazano, że wszyscy są głęboko zaniepokojeni działaniem obecnego rządu na Węgrzech, które "stoją w sprzeczności z niedyskryminacją, międzynarodowymi ustaleniami w zakresie praw człowieka i ludzkiej godności". 

Czytaj więcej

Rosja zakazuje operacji korekty płci dla osób transpłciowych

W oświadczeniu skierowano apel do rządu o zaprzestanie stygmatyzacji osób z tej społeczności i wyeliminowania prawa i polityki, które ich dyskryminują. Węgierskie przepisy zakazują obecnie pokazywania treści homoseksualnych nieletnim w mediach, w tym w telewizji, filmach, reklamach i literaturze. Zabroniono również przedstawiania treści zawierających "elementy LGBTQ" szkolnych programach edukacyjnych i reklamy produktów przedstawiających lub promujących LGBTQ. 

Wszystkie działania tłumaczone są działaniem w celu ochrony dzieci oraz tradycyjnych wartości rodzinnych i chrześcijańskich przed zagrożeniami jakie nieść ma ze sobą społeczność LGBTQ.