Czwartoklasiści dostaną darmowe laptopy. Będą one stanowiły własność ich rodziców. Laptop ma posłużyć dziecku przynajmniej do końca podstawówki. Zbycie lub użyczenie sprzętu będzie bowiem niemożliwe przez pięć lat. Takie rozwiązania wynikają z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uchwalonej przez Sejm.

 Nauczycielom mają przysługiwać bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tys. zł. Nie wiadomo jednak jeszcze, kto je otrzyma. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi bowiem, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Czytaj więcej

Laptopy dla uczniów i nauczycieli z aprobatą Sejmu