Projekt ma dotyczyć współpracy polskich władz w zakresie polityki międzynarodowej, szczególnie w ramach Unii Europejskiej, przepisy miałyby doprecyzować konstytucyjną zasadę współdziałania władz w tej kwestii.

- Chcemy, żeby ta współpraca była przez polskie władze realizowana jak najbardziej sprawnie. Patrzymy z panem premierem w przyszłość, powiedział prezydent Duda. Dodał również, że Polska w każdym przypadku mówi jednym głosem, dotyczyć to ma Rady Europejskiej, szczytów NATO oraz ONZ - To jest właśnie ta znakomita realizacja zasady współdziałania, dodał prezydent. 

Podczas spotkania omówiona została również kwestia polskiej prezydencji w Radzie UE, która przewidziana jest na pierwsze półrocze 2025 roku, Andrzej Duda zapowiedział iż priorytetem na ten czas będzie zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. 

Prócz tego priorytetowo będą traktowane zacieśnianie więzi euroatlantyckich, członkowstwo Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów zachodnich w Unii oraz odbudowa Ukrainy i jej transformacja energetyczna. Prezydent podkreślił również, że jednym z fundamentów prezydentury ma być polityka otwartych drzwi dla państw dążących do przystąpienia do szeregów Unii Europejskiej.