Od roku szkolnego 2025/2026 będzie można zdawać maturę z ukraińskiego jako obcego nowożytnego. Tak wynika z projektów rozporządzeń ministra edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania egzaminu maturalnego. Obecnie można zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Do tego egzaminu na poziomie podstawowym muszą przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia były prowadzone po ukraińsku. Nie mogą jednak zdawać ukraińskiego na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

Czytaj więcej

Trudniejsza matura, to większe wynagrodzenie dla sprawdzających