Uroczystość odbyła się w Gdyni na pokładzie fregaty ORP „gen. T. Kościuszko”.

Jak mówił podczas swojej mowy dzień podpisania ustawy jest ważnym dniem dla bezpieczeństwa samej Europy, a także całego świata - To bardzo ważny dzień dla pokoleń Polaków, którzy w tej części w tej części Europy i świata będą żyli - mówił prezydent.

Podkreślił, że do tej pory nie było społecznej potrzeby, a nawet przekonania by państwa te dołączały do organizacji, zmieniła to napaść Rosji na Ukrainę - Rosyjska agresja na Ukrainę, jej nagłość, gwałtowność i dramatyczne okrucieństwo, pamiętane ostatni raz przez świat z czasów drugiej wojny światowej, zdecydowanie zmieniły to spojrzenie. Władze zarówno Finlandii, jak i Szwecji jasno i wyraźnie zobaczyły to - powiedział. 

To ważny element polityki sprzeciwu wobec agresora, ponieważ w tym momencie w basenie Morza Bałtyckiego będą już teraz państwo NATO oraz Rosja. Ma to podwyższyć poziom bezpieczeństwa zarówno Polski jak i naszych sąsiadów. 

Jak wskazano w uzasadnieniach projektów ustaw zaproszenie Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji do Paktu to potwierdzenie prowadzonej od polityki "otwartych drzwi" i jest świadectwem woli sojuszników do umacniania strefy euroatlantyckiej, szczególnie w obliczu wojny prowadzonej w Ukrainie. 

Obydwa kraje dysponują znaczącym potencjałem obronnym oraz wysoko rozwiniętym przemysłem wojskowym. 

Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie Prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.