Rada Ministrów zajęła się we wtorek uchwałą nr 102 Rady Dialogu Społecznego, w której partnerzy społeczni wystąpili o zwiększenie dotacji budżetowej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W latach 2022–2025 plan finansowy PFRON zakłada wydatki na niepełnosprawnych w okolicach 3,6 mld zł rocznie, z czego kwota dotacji z budżetu państwa została ustalona na stałym poziomie 676 mln zł rocznie.

Zdaniem RDS obecne finanse PFRON nie wystarczają do pokrycia wszystkich kosztów wsparcia niepełnosprawnych, na czym cierpią organizacje pozarządowe zajmujące się rehabilitacją tych osób.

Rząd zdecydował we wtorek o przeznaczeniu dodatkowych 400 mln zł na PFRON, co odpowiada oczekiwaniom RDS.

Czytaj więcej

PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę - stanowisko UOKiK ważne dla firm