Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników. Prawo do ich zakładania mają mieć osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne. Członków założycieli musi być minimum pięciu.

Taka spółdzielnia rolnicza według projektu ma się zajmować m.in. przechowywaniem, konfekcjonowaniem produktów rolnych, ich przetwarzaniem, sprzedażą, prowadzeniem działalności usługowej.

Zachętą do ich zakładania mają być ulgi podatkowe. Budynki i budowle spółdzielni będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Wspierać ma je również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo ma nadzieję, że dzięki tej ustawie spółdzielczość rolników rozkwitnie, podobnie jak w innych państwach unijnych, takich jak: Holandia, Irlandia, Francja.

etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne