Eksperci wskazali, że możliwe są różne rozwiązania. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju jest to przesyłka.

Biuro przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.) m.in. Poczcie Polskiej (jako operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) udostępniane są dane z systemu teleinformatycznego takie jak adres miejsca zamieszkania lub pobytu wskazane jako miejsce odbywania kwarantanny i numer telefonu do kontaktu.

Czytaj także: Czy domownicy osoby na kwarantannie też są na kwarantannie?

Poczta z sądu

- Poczta Polska w czasie epidemii nie doręcza pod adresy osób objętych kwarantanną przesyłek rejestrowanych nadawanych przez sądy, trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego oraz od pozostałych nadawców przesyłek rejestrowanych - czytamy na stronie RPO.

- Przesyłki te są przechowywane przez Pocztę Polską bezpłatnie, bez próby doręczenia, aby nie płynął im bieg awizacji, a podjęcie próby doręczenia przesyłki rejestrowanej nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez jej adresata - dodają eksperci.

Wystarczy PIN

Co ważne pracownicy biura RPO zwracają uwagę, że na mocy przepisów tzw. covidowych wprowadzono możliwość doręczania pozostałych przesyłek bez obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki.

Odbiór paczek i przesyłek kurierskich jest możliwy przy użyciu kodu PIN otrzymanego w wiadomości SMS albo e-mail, który należy podać kurierowi przy odbiorze.

Przekazy pieniężne

Zmiany dotyczą także przekazów pieniężnych. W razie kwarantanny osoba, która czeka na taką przesyłkę otrzyma ją pod wskazanym adresem w tzw. bezpiecznej kopercie i przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa - wyjaśnia biuro RPO.