Przypomnijmy, iż w środę po 594 dniach od złożenia wniosku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała przyznanie koncesji stacji TVN24. Jednocześnie Rada przegłosowała uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl w uchwale zapowiedziano, że KRRiT zwróci się o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego do podmiotów, które zgodnie z Konstytucją RP mogą kierować takie wnioski do TK. Chodzi o art. 35 Ustawy o radiofonii i telewizji, w którym opisano, na jakich zasadach koncesje mogą otrzymywać firmy i osoby prawne z kraju i zagranicy.

Czytaj więcej

KRRiT podjęła decyzję w sprawie koncesji dla TVN24

Rada chce, żeby Trybunał Konstytucyjny przeanalizował ten przepis, „w przypadku gdyby przez jakiekolwiek organy państwa przepisy te miałyby być interpretowane lub nawet zaistniałoby ryzyko interpretacji w taki sposób, że podmiot zależny od spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź osoba zagraniczna z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kontrolowana przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie musieli się stosować do ograniczeń wskazanych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w przeciwieństwie do podmiotów z siedzibą w Polsce, które nie są jednocześnie zależne od podmiotów zagranicznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to polskie podmioty do takich ograniczeń stosować się muszą zawsze”.

Zdaniem KRRiT „oznaczałoby to dyskryminację podmiotów polskich w stosunku do podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w przypadku kontrolowania takich podmiotów przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego” oraz „jest to sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem konstytucyjnym”.

Zdaniem prawników, uchwała ta ma pozwolić osiągnąć, to czego nie udało się w Sejmie poprzez "Lex TVN", a więc najprawdopodobniej umożliwić w przyszłości cofnięcie dopiero co przyznanej koncesji.