- Dzisiejsze złożenie podpisów pod projektem „Stop LGBT" to wyraźny znak, że w społeczeństwie nie ma zgody na homorewolucję. Polacy chcą państwa, które ochroni ich i ich dzieci przed ideologią LGBT – mówił Krzysztof Kasprzak, pełnomocnik inicjatywy.

Czytaj także:

Zakaz marszów równości? Projekt ustawy "Stop LGBT" fundacji Kai Godek trafi do Sejmu

Głównym punktem projektu jest zakaz organizowania tzw. parad równości. Ma on zostać wprowadzony poprzez zmianę Prawa o zgromadzeniach.

Do ustawy trafiłby zapis mówiący, że cel zgromadzenia nie może dotyczyć:

a) kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,

b) propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci,

c) propagowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób,

d) propagowania traktowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób w sposób uprzywilejowany,

e) propagowania rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków osób tej samej płci,

f) propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci,

g) propagowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm,

h) propagowania płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych,

i) propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia.

Projekt przewiduje też zapis zabraniający podczas zgromadzenia "wykorzystywania symboli religijnych oraz przedmiotów związanych z praktykowaniem obrzędów religijnych w sposób mogący obrazić uczucia religijne innych osób, w tym poprzez ich artystyczne przetworzenie", "uczestnictwa w przebraniach o erotycznym lub seksualnym charakterze" oraz "uczestnictwa nago".

Projekt "Stop LGBT" trafia do Sejmu już po raz drugi. Wniesiony w listopadzie 2020 roku projekt nie został rozpatrzony z powodu błędów proceduralnych. Fundacja Życie i Rodzina zaskarżyła decyzję marszałek Sejmu, jednak Sąd Najwyższy uznał, że skarga wpłynęła po wymaganym terminie.