Na piątkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa ta ma zastąpić od 1 listopada akt prawny o identycznej nazwie. Rozszerza ochronę producentów rolnych wobec handlowców, zwłaszcza sieci supermarketów.

Nowa ustawa wdraża europejską dyrektywę 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Zgodnie z tą dyrektywą ochrona rolników zostanie zwiększona poprzez m.in. rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste.

Czytaj także:

Drobni dostawcy lub kupcy zyskują nową ochronę przed konkurencją

Dzisiejsza ustawa definiuje tylko cztery rodzaje nieuczciwych praktyk, ale w nowej będzie ich aż siedemnaście. Nowe zakazy dotyczą np. żądania przez nabywcę od dostawcy zapłaty za prowadzenie marketingu produktów rolnych lub spożywczych. Zabronione będzie też żądanie od dostawcy rekompensaty kosztów rozpatrzenia skarg konsumentów związanych ze sprzedażą produktów rolnych.

W projekcie określono też wyraźnie, czym jest „znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym", która może powodować przewagę kontraktową. Określono to liczbowo, np. gdy roczny obrót dostawcy wynosi 2–10 mln euro, a obrót nabywcy przekracza 10 mln euro.

W uzasadnieniu ustawy napisano, że podstawowym jej celem jest raczej zapobieganie nieuczciwym praktykom niż masowe karanie przedsiębiorstw, które się tego dopuściły. Zaproponowano jednak procedurę dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. Byłaby ona niższa o 50 proc. od kary nałożonej w wyniku postępowania prowadzonego przez UOKiK.

Rząd postanowił też poprawić sytuację rolników zużywających olej napędowy do produkcji rolnej. Limit zużycia tego paliwa używany do obliczenia kwoty zwrotu będzie powiększony ze 100 do 110 litrów na hektar użytków rolnych. Limit dla hodowców krów będzie zwiększony z 30 do 40 litrów na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Projekt zmiany ustawy o zwrocie akcyzy przewiduje, że zwroty te będą hojniejsze od stycznia 2022 r.

Etap legislacyjny: projekty przekazane do Sejmu

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ