Nawet 30 proc. prób klinicznych innowacyjnych leków prowadzonych w Stanach Zjednoczonych finansowanych jest przez płatnika publicznego. W Polsce jest ich 30 razy mniej – 98 proc. badań klinicznych prowadzą firmy farmaceutyczne lub produkujące wyroby medyczne.

Resort zdrowia chce przełamać monopol przedsiębiorców na prowadzenie takich badań i sfinansować próby dotyczące leków opracowanych przez naukowców na polskich uczelniach. Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych zakłada wprowadzenie standardów wzorowanych na tych amerykańskich, zgodnie z którymi „płatnik publiczny bierze na siebie obowiązek pokrycia kosztów pracy bezpośrednio z pacjentem i doskonale rozumie swoją rolę w systemie".

Agencja będzie sama prowadziła badania kliniczne zlecone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rząd. Autorzy ustawy chcą zwiększyć liczbę badań pierwszej fazy, których w 2017 r. dotyczyło jedynie 7,5 proc. wniosków o wydanie pozwolenia na badanie. Nowa instytucja będzie ogłaszać konkursy na sfinansowanie projektów badawczych, wspierać przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną w medycynie i farmacji, prowadzić działalność analityczną.

Agencja zostanie sfinansowana z odpisu stanowiącego 0,3 proc. przychodów NFZ. W przyszłym roku ma to być 50 mln zł, rok później 466 mln zł, a w 2029 r. – ponad miliard zł.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne