Swoją działalność w ogródkach gastronomicznych będą mogły wznowić restauracje. Od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie działalności stacjonarnej będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra.

Zniesiony zostanie także nakaz noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Pozostanie natomiast nakaz noszenia maseczki m.in. w środkach publicznego, obiektach handlowych i usługowych, na terenie cmentarzy, w samolotach.

Czytaj także:

Luzowanie obostrzeń od 8 maja 2021 r. - co się zmieni

Również od soboty wznowią działalność na świeżym powietrzu kina i teatry, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Od 29 maja do 5 czerwca kina i teatry będą mogły wznowić działalność w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50 procent liczby miejsc.

29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria, jednak obowiązywał będzie limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Zamknięte pozostaną kluby nocne i dyskoteki.