Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciepłej, bieżącej wody oraz środków higieny osobistej (dozownik z mydłem w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy).

Z danych udostępnionych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że w 2012 r. w 312 szkołach nie zapewniono uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody we wszystkich sanitariatach, 609 szkół nie zagwarantowało uczniom właściwych środków higieny osobistej (dozownik z mydłem w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy). Ponadto, w 12 szkołach uczniowie nadal musieli korzystać z ustępów zewnętrznych.

W związku z powyższym, rzecznik poprosił o przeprowadzenie kontroli w powyższych zakresach i poinformowanie o ich wynikach.