Za ustawą głosowało 258 posłów, przeciw było 22, a 139 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też: Ujawnianie majątków osób publicznych? Tylko za ich zgodą

Projekt ustawy  w sprawie ujawnienia majątku rodzin najważniejszych osób w państwie powstał w kancelarii premiera. Ustawa dotyczy m.in. szefa rządu, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, parlamentarzystów, europosłów, a także prezesów Narodowego Banku Polskiego, Trybunały Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, szefów:  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wojewodów, prezesów zarządów: Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będą oni musieli podać w oświadczeniach majątkowych stan swojego majątku oraz majątku osobistego swoich współmałżonków oraz dzieci.

Ustawą zajmie się teraz Senat.