W całej Polsce powstaną 54 takie miejsca. Docelowo zostaną podpisane umowy na łączną kwotę ok. 52 mln zł. Wśród beneficjentów znajdują się fundacje, organizacje kościelne, a także publiczne oraz niepubliczne podmioty, posiadające kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczoraj umowy na dofinansowanie zawarto z Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, Praxis - Sp. z o.o., Śląskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., Caritasem Archidiecezji Warmińskiej, Sanusem - Sp. z o.o., Niepublicznym Pielęgniarskim Zakładem Opieki Zdrowotnej IZ-MED.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci m.in. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności. Innymi słowy są to miejsca, do których osoby, głównie starsze,  będą mogły przychodzić na rehabilitację i skorzystać z opieki  medycznej. Oprócz tego DDOMy mają przeciwdziałać praktyce umieszczania osób niesamodzielnych w szpitalach tylko dlatego, że rodzina nie jest w stanie zapewnić im właściwej opieki. Opiekunowie będą mogli  skorzystać z pomocy DDOMów, by pogodzić życie zawodowe i rodzinne z opieką nad niesamodzielnym członkiem rodziny.