Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie będą miały zastosowania przy przyznawaniu kategorii naukowej. Takie wyłączenie zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z projektem przy zwiększaniu dotacji na utrzymanie szkół wyższych, potencjału badawczego, minister będzie mógł kierować się tym, jaki dana jednostka ma wpływ na innowacyjność i jak wiele wyników badań komercjalizuje. Obecnie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez internet, mogą otrzymać środki z budżetu nauki. Po zmianach ich przyznawanie będzie zależeć od poziomu czasopism i monografii oraz ich znaczenia dla rozwoju nauki oraz innowacyjności polskiej gospodarki. —kwa

etap legislacyjny: skierowano do Sejmu