Liczne zmiany przepisów oraz kryzys spowodowany pandemią Covid-19 sprawiają, że przedsiębiorcy częściej szukają konferencji, szkoleń i raportów na temat podatków. W tej części rankingu nagradzamy firmy, które w największym stopniu zaangażowały się w działania z zakresu edukacji podatkowej. Wyróżnienia przyznajemy w dwóch kategoriach, w zależności od wielkości firmy: dla firm z wielkiej czwórki i mniejszych podmiotów.

Uczestników rankingu prosiliśmy o podatnie danych na temat organizowanych przez nich konferencji, raportów i konkursów o tematyce podatkowej.

Wyboru dokonała kapituła, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Jolanta Gliniecka (Uniwersytet Gdański), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa); przedstawicielka Krajowej Rady Doradców Podatkowych Iwona Biernat-Baran oraz reprezentanci organizacji przedsiębiorców: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Jakub Bińkowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

Wśród firm z wielkiej czwórki zwyciężyła Deloitte, która w 2020 r. przygotowała m.in. kilkadziesiąt bezpłatnych konferencji online dotyczących aktualnych tematów podatkowych. Przykładem jest konferencja z kwietnia ub.r. dotycząca tarczy antykryzysowej, której uczestnicy otrzymali wskazówki w zakresie zachowania płynności finansowej, odroczenia terminów zapłaty podatków oraz pomocy publicznej. Inna poruszała temat ulg na działalność badawczo-rozwojową w dobie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19.

Firma Deloitte przygotowała też cykl spotkań online dotyczący zamknięcia roku 2020 oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Przygotowała też szkolenia dla podatników w zakresie skutków tzw. Brexitu.

Wśród firm spoza wielkiej czwórki kapituła wyróżniła Crido i ISP Modzelewski i Wspólnicy, które również pomagały przedsiębiorcom uniknąć negatywnych skutków pandemii.

Firma Crido przygotowała webinary w ramach cykli COVID-19 – zmiany w prawie, tarcze antykryzysowe i inne instrumenty wsparcia. Były one organizowane dla klientów, członków różnych organizacji, ale też wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorców. Firma Crido przygotowała też raport „SPK w Polsce – analiza danych", z którego wynika, iż objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych doprowadzi do istotnego wzrostu podatków dla blisko 73 tys. polskich przedsiębiorców.

Również Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy zorganizował liczne konferencje i szkolenia w różnych miastach Polski. Przykładem jest seria trzydniowych konferencji organizowanych na terenie całego kraju „Podatki 2020 – bieżące problemy stosowania oraz zmiany w ustawach w ciągu roku". ISP zorganizował też szkolenia dotyczące rozwiązań antykryzysowych.

>> Ranking firm doradztwa podatkowego "Rzeczpospolitej" - wyniki 15. edycji